Uz | Ru

Kuzatish ishlari


Yer osti suv sathini olchash


Markalar yordamida yoriqlik kengligini o’lchash


Ko’chkining siljishini avtomatlashtirilgan elektron ekstenzometr (Yaponiya) yordamida o’lchash


Ko’chki yoriqlarining kengayishini tenzometr (UOS) yordamida o’lchash


Ko’chkining siljishini GPS
yordamida o’lchash


Ko’chki maydonini elektron taxeometr
yordamida tasvirga olish


Aerovizual kuzatish


Elektron osadkomer (Yapponiya)