Uz | Ru

Kuzatish usullari

 
1.Yer osti suv sathini olchash
2.Markalar yordamida yoriqlik kengligini o’lchash
3.Ko’chkining siljishini avtomatlashtirilgan elektron ekstenzometr (Yaponiya) yordamida o’lchash
4.Ko’chki yoriqlarining kengayishini tenzometr (UOS) yordamida o’lchash
5.Ko’chkining siljishini GPS yordamida o’lchash
6.Ko’chki maydonini elektron taxeometr yordamida tasvirga olish
Aerovizual kuzatish
Elektron osadkomer (Yapponiya)