Uz | Ru

Xizmat turlari

  1. Xavfli geologik jarayonlarning ro’y berishi mumkin bo’lgan falokatlari va oqibatlarini oldini olish maqsadida ularning kuchayishi mumkin bo’lgan mintaqalardagi hududlardan oqilona foydalanish bo’yicha  geologik-muhandislik kuzatishlar olib borib tegishli ko’rsatma va xulosalar beradi;
  2. Xavfli geologik jarayonlarning ro’y berishi mumkin bo’lgan falokatlari va oqibatlarini oldini olish maqsadida yuqori aniqlikdagi o’lchov asboblari va deshifrovka usuli yordamida kuzatish ishlarini tashkil qiladi;
  3. Zamonaviy dasturlarni qo’llash hamda geologik, gidrogeologik, gidrometeorologik va boshqa materiallarning o’rganish tahlillari asosida xavfli geologik jarayonlarning tarqalishi va rivojlanishining dinamik tarxi, sxemalarini va zamonavir xaritalarini tuzadi;
  4. Topogeodezik (taxeometrik) tasvirlash ishlarini bajaradi.