Uz | Ru

Tashkilot va muassasalarga taklif etiladigan xizmat turlari va kuzatish ishlari

Xavfli geologik jarayonlarning ro’y berishi mumkin bo’lgan falokatlari va oqibatlarini oldini olish maqsadida ularning kuchayishi mumkin bo’lgan mintaqalardagi hududlardan oqilona foydalanish bo’yicha  geologik-muhandislik kuzatishlar olib borib tegishli ko’rsatma va xulosalar beradi;
 
Xavfli geologik jarayonlarning ro’y berishi mumkin bo’lgan falokatlari va oqibatlarini oldini olish maqsadida yuqori aniqlikdagi o’lchov asboblari va deshifrovka usuli yordamida kuzatish ishlarini tashkil qiladi;
  

Zamonaviy dasturlarni qo’llash hamda geologik, gidrogeologik, gidrometeorologik va boshqa materiallarning o’rganish tahlillari asosida xavfli geologik jarayonlarning tarqalishi va rivojlanishining dinamik tarxi, sxemalarini va zamonavir xaritalarini tuzadi;
Topografik (taxeometrik) tasvirlash ishlarini bajaradi.